การให้บริการข้อมูล

สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลให้ติดต่อ

ส่วนแหล่งน้ำจืด ชั้น 6

กรมควบคุมมลพิษ

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2298-2000 โทรสาร 0 2298-5373
saraban@pcd.go.th
เวลาทำการ : 08:30 - 16:30 น.

ดาวโหลด การคำนวณค่าขอใช้ข้อมูล